Η “ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε”  κατόπιν της ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  με αρ. ΣΟΧ
2-2024, ανακοινώνει τους πίνακες επιτυχόντων   :

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ 112

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 111

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 110

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 109

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΠΑΡ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 106

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΠΑΡ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 105

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 104

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 103

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 102

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 101

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 113