ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤA

Η «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε» ανακοινώνει την πρόσληψη 60 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα τρία κάμπινγκ της στην Χρυσή Αμμουδιά, Πρίνο και Σωτήρος  για το έτος 2024. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση ( ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ) με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλλουν μαζί…

Η «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε» ανακοινώνει την πρόσληψη 56 ατόμων

Η «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε» ανακοινώνει την πρόσληψη 56 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα τρία κάμπινγκ της στην Χρυσή Αμμουδιά, Πρίνο και Σωτήρος  για το έτος 2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλλουν μαζί με το αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας…

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ CAMPING 2022

Παρακάτω θα βρείτε τους αναλυτικούς τιμοκαταλόγους για τα 3 δημοτικά camping. Πατώντας κλικ πάνω στο αρχειο το κατεβάζετε στον υπολογιστή σας.   ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2022 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GOLDENBEACH 2022 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΙΝΟΥ 2022  

Προσληψη 45 ατόμων στα 3 καμπινγκ της ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Η «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε» ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα τρία κάμπινγκ της στην Χρυσή Αμμουδιά, Πρίνο και Σωτήρος  για το έτος 2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλλουν μαζί με το αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας…