Πίνακες προσλήψεων

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 3 ΚΩΔΙΚΟΣ 109 ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 108 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 107 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΠΑΡ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 104 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΠΑΡ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 103 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΠΑΡ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ…

ΣΟΧ 1/2023 “ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε” (ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ)

ΣΟΧ 1/2023 “ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε” (ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ) ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΠΑΡ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 108 ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 132 ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 3 ΚΩΔΙΚΟΣ 131 ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 3 ΚΩΔΙΚΟΣ 130 ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ…

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Ακολουθουν οι πίνακες προσλήψεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡ ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 122 ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 3 ΚΩΔΙΚΟΣ 121 ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 120 ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 113 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ…

Πίνακες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡ. ΥΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔ 114 ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 115 ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 113 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 109 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 111 ΠΙΝΑΚΕΣ…