ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡ. ΥΕ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔ 114
ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 115
ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 113
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 109
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 111
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 112
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 110
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΑΡ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 3 ΚΩΔΙΚΟΣ 106
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΑΡ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ 105
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 3 ΚΩΔΙΚΟΣ 103
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 104
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 102
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 101
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 120
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣH 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 122
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ 118
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ 119
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 3 ΚΩΔΙΚΟΣ 121
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 116
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ 117