ΣΟΧ 1/2023 “ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε” (ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΠΑΡ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 108

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 132

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 3 ΚΩΔΙΚΟΣ 131

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 3 ΚΩΔΙΚΟΣ 130

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ 129

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ 128

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ 127

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 126

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 125

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 124

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 123

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 122

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 121

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 120

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 119

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 118

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΠΡΙΝΟΥ- ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 117

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 116

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 115

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 114

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 113

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 106

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 105

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 104

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 3 ΚΩΔΙΚΟΣ 103

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 102

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡ (1)