Η “ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε”  κατόπιν της ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  με αρ. ΣΟΧ
1-2024, ανακοινώνει τους πίνακες επιτυχόντων και απορριπτέων  :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 101

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 102

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 103

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 104

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 3 ΚΩΔΙΚΟΣ 105

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 106

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 107

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΠΑΡ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 108

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΠΑΡ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ 109

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΠΑΡ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 110

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 113

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 114

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 115

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 116

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΠΡΙΝΟΥ- ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 117

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 118

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 119

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 120

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 121

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 122

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 123

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 124

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 125

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 126

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 127

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣH 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 128

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ 129

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 5 ΚΩΔΙΚΟΣ 130

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ 131

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 3 ΚΩΔΙΚΟΣ 132

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 3 ΚΩΔΙΚΟΣ 133

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣH 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 134

 

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣH 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 134.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ