Η «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό τίτλο «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε»
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών συνολικού αριθμού δέκα τριών
( 13 )  ατόμων  και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της εταιρείας
μας, στην Παναγία Θάσου, τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9 η ώρα το
πρωί μέχρι 14.00 μμ από  14 -07-2023 ημέρα Παρασκευή  έως και
18-07-2023   ημέρα  Τρίτη  (τηλέφωνο επικοινωνίας 2593061207)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ